چشم های بدون پلک

چقدر چهره جدی و رسمی او را جذاب کرده است، طوری در چشم های من زل زده که نمی توانم پلک بزنم. فقط او حرف می زند، از همه جا و همه کس می گوید، از بمب های افغانستان و سیل مالزی گرفته تا عکس های جدید ناسا از فضا. کاش کمی درباره خودش حرف می زد، اما دیگر به این نوع حرف زدنش عادت کرده ام، گوش دادن به حرف های جدی اش عادتم شده، هر شب باید گوش کنم، هر شب ساعت نه، اخبار.

1- قرار بود این جمعه یک داستان متفاوت بگذارم اما این ایده به ذهنم آمد و همین الان نوشتم، بد و خوبش را پای آنی بودنش بگذارید، جای کار دارد هنوز.

2- انجمن اختصاصی ادبیات همچنان منتظر شماست. برای انتشار آثارتان و نقد دیگران و البته اشعار و نقدهای مطرح ادبیات ایران و جهان و کلی مطلب ادبی دیگر که دوستان می گذارند. خوشبختانه برای هفته اول خوب بود و همچنان منتظر حضور و انتشار آثار و نقدهای شما روی کارهای دیگران هستم و هستیم.

3- مجله داستان همشهری منتشر شد، این ماه در اواخر این مجله ( بخوانید کتاب ) حرف های خوبی درباره فیلمنامه نویسی نوشته شده است و فیلمنامه نویسان خوبی هم اظهار نظر کرده اند. بخوانید حتماً.

4- کسی خبر ندارد آیا مجله نافه منتشر شده است یا نه؟ اگر نشده، می دانید کی منتشر می شود؟

/ 0 نظر / 9 بازدید