چراغ اتاق خواب

خیلی هم راحت خوابیده ام، اصلاً هم این کاناپه اذیتم نمی کند، دیگر مهم نیست که عادت دارم کنارش بخوابم، این عادت را باید ترک کنم، موجب هیچ مرضی هم نمی شود. تازه جایی خوانده ام که تکرار یک کار در بیست و یک روز تبدیل به یک عادت میشود و روز بیست و دوم دیگر به فکرت هم خطور نمی کند، کی گفته است من بیست و یک روز هم تحمل ندارم؟ اصلا برایم مهم نیست که چراغ اتاق خواب هنوز روشن است، اصلا برایم مهم نیست که ساعت از دو نیمه شب گذشته، اصلا مهم نیست که تا این موقع چه کار می کند. اصلا من چرا باید چراغ اتاق خواب را نگاه کنم که او به فکرم بیاید، اصلا به فکرم بیاید مگر چه اتفاقی می افتد؟ من به خیلی ها فکر می کنم، این اصلا دلیل نمی شه که من هنوز...

1- در تکاپوی ماهنامه "طغیان" هستیم که شماره نخستش هفته اول خرداد می آید... سایت و انجمن طغیان هم آماده شده و فقط کمی نکات کوچک دارد که بعد رسیدگی به آن ها معرفی اش می کنیم...

2- سایت طغیان تا اول خرداد که شماره اول میاد به آثار شما اختصاص داره... آثارتون رو بفرستید تا منتشر کنیم... راه های ارتباطی هم همین وبلاگ هست، ایمیل بنده هم زیر عکس وبلاگ هست.

3- بیشتر فعالیت من در فیسبوک هست، فیسبوک من

دلم فریاد می خواهد ولی در انزوای خویش

چه بی آزار با دیوار نجوا می کنم هر شب

کجا دنبال مفهومی برای عشق می گردی ؟

که من این واژه را تا صبح معنا می کنم هر شب

محمدعلی بهمنی

/ 0 نظر / 16 بازدید