تو هم؟

حرف های پشت تلفن تمام شد و سرم را بالا گرفتم، مادر با ناراحتی به من نگاه می کرد، آماده گریه کردن بود، با بغض پرسید « تو هم؟ » گفتم « من چی؟ » نگاه اش را به زمین دوخت و گفت « خودم شنیدم گفتی دیشب تا صبح می کشیدی » هیچ عکس العملی نشان ندادم و گفتم « آره مادر، معتاد شدم » مادر زد زیر گریه و من همان جا دوباره کشیدم، درد بودن...

1- آلبوم سیاوش قمیشی آمد، خیلی کمتر از آن چیزی بود که فکرش را می کردم، اما آهنگ "بی خیال" رو خیلی دوست داشتم:

بی خیال حرف هایی که تو دلم جا مونده

بی خیال قلبی که این همه تنها مونده

2- آدم ها دو دسته اند: 1- خوشبخت هایی که فکر می کنن بدبخت هستند 2- بدبخت هایی که فکر می کنند خوشبخت هستند، در واقع هر دو بدبخت اند.

3- خدایا ایستاده مردن را نصیبم کن که از نشسته زیستن در ذلت خسته ام - محمد مختاری

/ 0 نظر / 10 بازدید